English (United Kingdom)Nederlands - nl-NL
Een verdwijnende zee

Een verdwijnende zee

Tot de jaren ’70 was de Aralzee het op vier na grootste meer ter wereld, nu is daar naar schatting slechts 10 procent van over.

Inspanningen om de noordelijke Aral- zee te redden, hebben voorkomen dat het zuidelijke gedeelte van enige wa- tertoevoer werd voorzien en dus nog steeds krimpt.

De onomkeerbare gevolgen van deze uitdroging hebben alle aspecten van leven in de gehele regio aangetast. Een extreme klimaatverandering van- wege de verwoestijning van het land en ernstige gezondheidsproblemen op grote schaal, die een maatschappij beïnvloeden waarin mensen moeite genoeg hebben zich aan te passen en te overleven in een post-Sovjet Unie structuur.