English (United Kingdom)Nederlands - nl-NL
Studentenprotesten

Studentenprotesten


Op 9 December 2010 stemde het Britse Parlement over het veelbe- sproken voorstel betreft de verhoging van het collegegeld, terwijl duizenden studenten op Parliament Square hier- tegen protesteerden.

Ondanks de positie van de Lib Dems (Liberale Democraten) tegen dit voor- stel tijdens de verkiezingen, hebben 28 Lib Dem ministers voor de motie gestemd. Met een meerderheid van slechts één stem is de motie uitein- delijk aangenomen en gesteund door het Hogerhuis. Dit betekent dat het collegegeld zal stijgen, tot maximum £9.000 per jaar. Op basis van een an- dere aangenomen motie stijgt het minimum collegegeld van £3.290 (nu) naar £6.000 vanaf collegejaar 2012- 2013.